call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

НӨХӨРЛӨЛИЙН ТУХАЙ

Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 1/"үүсгэн байгуулах гэрээ" гэж хэд хэдэн этгээд ашиг олох зорилгоор эд хөрөнгөө нэгтгэн энэ хуульд заасан хэлбэрээр зохион байгуулагдаж тодорхой ...

Get Quote

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

е/ зохион байгуулалтын . нэгжийн хурал, зөвлөгөөний 10 жил НШ ... бүтээгдэхүүн нийлүүлэх/ 10 жил 1 НШ 1. гэрээ, ... эд хөрөнгийн хохирол учирсан бол – байнга б/ бусад байгууллагад 10 жил НШ ...

Get Quote

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

5.13.3.үнэн зөв мэдээлэл авах. 5.14.ТУЗ-ийн гишүүн нь дараахь үүрэгтэй: 5.14.1.компанийн эрх ашгийн төлөө мэдлэг, мэргэжлийн туршлага, ур чадвараа …

Get Quote

ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ 2

Эд хөрөнгө хөлслөх болон орон сууц хөлслөх, эд хөрөнгө үнэ төлбөргүй ашиглах гэрээ 2 Түрээсийн гэрээ 4 Франчайз 2 3. Ажил гүйцэтгэх, туслалцаа үзүүлэхтэй холбогдсон гэрээний үүрэг, төрөл ...

Get Quote

Байгууллагын стратеги/бизнес/ төлөвлөгөө

ТУХАЙН ТӨСВИЙН ЖИЛД НИЙЛҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 4.1. Тухайн төсвийн жилд нийлүүлэх арга хэмжээ 4.2. Арга хэмжээг нийлүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээ 4.3. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт 4.4.

Get Quote

"НЭГ ИРГЭН-НЭГ БҮРТГЭЛ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 3.1.1. иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн програм хангамжийг шинэчлэх, сайжруулах; 3.1.2. мэдээллийн ...

Get Quote

ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/

27.6. Газрын мэдээллийн систем нь дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл болон хаягийн, татварын асуудал эрхэлсэн төрийн ...

Get Quote

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА, …

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. /2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн төсөв, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, дунд хугацааны төсвийн ...

Get Quote

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

5.13.3.үнэн зөв мэдээлэл авах. 5.14.ТУЗ-ийн гишүүн нь дараахь үүрэгтэй: 5.14.1.компанийн эрх ашгийн төлөө мэдлэг, мэргэжлийн туршлага, ур чадвараа дайчилж, шударга ёс зүйтэй ажиллах; 5.14.2.гишүүний ...

Get Quote

КОМПАНИЙН ТУХАЙ

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь компани үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх, өөрчлөн байгуулах, компанийн удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтын бүтэц, хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүргийг тогтоох, компани ...

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН …

2/ХУРЛЫН ДОТООД ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ХЭЛЭЛЦЭН ШИЙДВЭРЛЭХ; ... ЭД ХӨРӨНГИЙН ДАЙЧИЛГАА ЯВУУЛАХ; ... 27/ЗАСГИЙН ГАЗАРТ НИЙЛҮҮЛЭХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХОЛБОГДОХ САНХҮҮГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ НЬ ...

Get Quote

Хуулийн этгээдийн төрөл, эрх зүйн зохицуулалт

4. LOGO Хуулийн этгээдийн иргэний эрх зүйн чадвар, чадамж. 5. LOGO Хуулийн этгээдийн байгууллага Төвлөрсөн удирдлага: Жишээ нь: захирал, ерөнхийлөгч г.м Хамтын удирдлага: …

Get Quote

Хөрөнгийн зах зээл

Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээл дээр 2014 оны 11 сарын байдлаар хөрөнгийн бирж 1, төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага 1, брокер, диллер, …

Get Quote

Монголбанкны 2022 оны онцлох ажлууд

Монголбанкны 2022 оны онцлох ажлууд. 1. Эдийн засаг цар тахлын өмнөх түвшинд хүрч сэргэлээ. Монгол Улсын эдийн засаг 10 улирлын дараа цар тахлын өмнөх түвшинг давж, 2022 онд эдийн засгийн өсөлт 4 ...

Get Quote

Эрчим хүчний тухай хууль

2.1. Эрчим хүчний тухай хууль тогтоомж нь энэ хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 2.2. Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх ...

Get Quote

Барилга барихад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн зураг, схем, шахаж шалгасан болон ил, далд ажлын акт. Заагийн зураг ОСНААГ-с авна.

Get Quote

төсөл бичих загвар

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ 5.1 Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц, ажлын байрны орон тоо 5.2 Ажлын байрны тодорхойлолт, чиг үүргийн хуваарилалт 5.3 Хүний нөөцийн хэрэгцээ, төлөвлөлт ...

Get Quote

СОНГУУЛИЙН АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

12.2.Сонгуулийн ерөнхий хороо нь Мэдээллийн технологийн төвийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, үйл ажиллагааны зардлын төсвийг баталж, төвийн захирлыг томилно.

Get Quote

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

е/ зохион байгуулалтын . нэгжийн хурал, зөвлөгөөний 10 жил НШ ... бүтээгдэхүүн нийлүүлэх/ 10 жил 1 НШ 1. гэрээ, ... эд хөрөнгийн хохирол учирсан бол – байнга …

Get Quote

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Нэг.Нийтлэг үндэслэл. 1.1.Энэ дүрэм нь (цаашид "Дүрэм" гэх) "Хөдөө аж ахуйн корпораци" төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн эрх зүйн байдал, үйл ажиллагааны зарчим, чиглэл ...

Get Quote

тогтоолын хавсралт ЭРЧИМ Х Ч ХЭМНЭХ НДЭСНИЙ Х …

4.3."Эрчим хүч хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх" зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 4.3.1.эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх ...

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ БАРИЛГЫН ТУХАЙ …

олон нийтэд ил тод, нээлттэй, шуурхай зохион байгуулах; 3.1.2.барилгын үйл ажиллагаанд оролцогчдын эрх тэгш, бие даасан байдлыг хангах. 4 д гээр з йл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Get Quote

БАНКНЫ ТУХАЙ

24.1.3.БАЙГУУЛАХ БАНК НЬ ШААРДЛАГА ХАНГАХУЙЦ ХЭМЖЭЭНИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОМЖГҮЙ НЬ ТОГТООГДСОН, ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭХ ХӨРӨНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР, ГАРАЛ ҮҮСЛИЙГ НОТЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙГ ШААРДЛАГЫН ДАГУУ БҮРЭН ...

Get Quote

Sbeul6.2021 2022 | PPT

Банкны удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц, бүрэлдэхүүн Банк нь нэгэн төрлийн бизнесийн байгууллага боловч компаний болон хоршооны хуулиар байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэр ...

Get Quote

Монгол Улсын Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

4.1.3.хэрэглэгчийн эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн бус ашиг сонирхол, хүрээлэн байгаа орчинд учирсан гэм хорыг арилгах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хохирлыг нөхөн төлөх.

Get Quote

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт. Хэвлэх. 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсад татвар бий болгох, тогтоох, татвар төлөгчийг бүртгэх, татвар ногдуулах, тайлагнах, төлөх, хянан шалгах, хураах ...

Get Quote

ГАДААДЫН ТУСЛАМЖ АВАХ, ЗАРЦУУЛАХ, УДИРДАХ, …

4.2.7. гадаадын тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаар олон нийтэд мэдээлэх, ил тод байдлыг хангах, цахим системийг ашиглах. Тав.

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

9.4 Худалдаа, үйлчилгээтэй холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартыг мөрдөж ажиллана. 9.5 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, худалдах, түүгээр үйлчилгээ үзүүлэх, хүнсний сүлжээнд ашиглах, хэрэглэх ...

Get Quote

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй танилцах, мэдээлэл авах. 180. Бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд санал өгөх. 181.

Get Quote

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбоотой …

Хуулийн этгээд ийн бүрдүүлэх баримт бичиг: Бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг /эх хувь/. Эд хөрөнгийн тухай танилцуулга (эд хөрөнгийн байршлын хаяг, хэмжээ, …

Get Quote

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

4.1.Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах талаар дараахь зарчмыг баримтална: 4.1.1.зах зээлд нийлүүлж байгаа бараа, ажил, үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн аюулгүй байдал, тоо, хэмжээ, чанар, хугацаа ...

Get Quote

газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээ, эрх шилжүүлэлт, нэгж талбарын өөрчлөн зохион байгуулалт, газраар хувь нийлүүлэх, нөхөх олговор, төслийн санхүүжилт, …

Get Quote

БАРИЛГЫН ТУХАЙ

2 дугаар зүйл. Барилгын тухай хууль тогтоомж. 2.1.Барилгын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Газрын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Хөдөлмөрийн ...

Get Quote

Sbeul3.2019 2020on | PPT

Өөрийн үйл ажиллагааны талаар буруу ташаа зар сурталчилгаа хийх, мэдээлэл өгөх 12. Улс төрийн аливаа нам, эвсэлд хандив өгөх зэрэг үйл ажиллагаанууд орно. 74. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА. Sbeul3 ...

Get Quote

"НЭГ ИРГЭН-НЭГ БҮРТГЭЛ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 3.1.1. иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн програм хангамжийг шинэчлэх, …

Get Quote