call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

Байгаль орчны мэдээллийн сан

Байгаль орчныг хамгаалах хуулиас... "байгаль орчны мэдээллийн сан" гэж байгаль орчны өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх, цуглуулах, дамжуулах, боловсруулах, ашиглах, хадгалах, баяжуулах, өөрчлөх, шинэчлэх, хамгаалах ...

Get Quote

01.1.4 ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй 04 БОХТХ-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 менежментийн төлөвлөгөөтэй Тухайн жилийн байгаль орчны 20 5 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ авсан

Get Quote

2017 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний (2009, 2011 он) ... Нүүрсний ордын ашиглалтын нийт 2748,95 га талбайн хөрсний онцгой ... нүүрсний орд газрын ил уурхайн үйл ажиллагааны явцад ...

Get Quote

Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох

Эдгээрээс гадна байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх талаар Дэлхийн банк, Азийн Хөгжлийн Банк болон Ази, Номхон далайн

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН …

2.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Get Quote

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ …

9 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд 2022 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр хандав. https://eic.mn/eia/. 10 Мөн тэнд. 11 Австрали-Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр.

Get Quote

ГАЦУУРТЫН УУРХАЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД …

Хүснэгт 5.1 Ил уурхайн олборлолт болон уурхайг ашиглалтаас гаргах үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл, түүний төрөл, хамрах хүрээ, ноцтой байдлын түвшин, үргэлжлэх ...

Get Quote

2023 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН …

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ... Батлагдсан БОМТ-нд тусгагдсанаар 2023 онд төслийн барилгын талбайн ... аюулгүй байдлын үнэлгээ.

Get Quote

Баримт бичиг | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ …

2.12.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх эрхийг дор дурдсан тохиолдолд хүчингүй болгоно. Үүнд: 2.12.1.байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг буруу хийсэн нь

Get Quote

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

6.4.7.тухайн төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ, уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулсан ...

Get Quote

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ. Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан. Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит. Хууль тогтоомж, тогтоол ...

Get Quote

Уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж …

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль болон Стандарт хэмжилзүйн газраас гаргасан стандартууд)-ийн шаардлагуудыг зохистойгоор харгалзан үзсэн эсэх.

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ …

2.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй …

Get Quote

Бүрдүүлэх бичиг баримт | Байгаль орчин, аялал …

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг өөрийн зардлаар хийлгэсэн тайлан. 7. Тухайн аймаг, сумаас ургамал ашиглах зорилгоор газар эзэмшиж байгаа бол газар эзэмшлийн гэрчилгээний хуулбар. 8

Get Quote

ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ

2.1.Эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Агаарын тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, Барилгын тухай, Боловсролын тухай, Орон сууцны тухай, Усны тухай, Хог хаягдлын тухай ...

Get Quote

ШАРЫН ГОЛЫН НҮҮРСНИЙ ИЛ УУРХАЙ …

Ил уурхайн ... өөрчлөлтийг зураглах нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, уурхайн ашиглалтын

Get Quote

2017 ОНЫ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний (2009, 2011 он) ... Нүүрсний ордын ашиглалтын нийт 2748,95 га талбайн хөрсний онцгой ... нүүрсний …

Get Quote

(PDF) ШАРЫН ГОЛЫН НҮҮРСНИЙ ИЛ УУРХАЙ …

Six (1987) and seven (2001, 2019) land use classes were recorded with overall accuracies from 84.8 to 85.3 percent. The area of coal open-pit and urban area increased from 5 percent in 1987 to 10 ...

Get Quote

Баримтын төрөл: Ажлын даалгавар

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх аргачилсан заавар Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах тухай журам Дүйцүүлэн хамгааллын аргачлал.

Get Quote

МОНГОЛЫН УУЛ УУРХАЙН ТӨСЛИЙН ШИЙДВЭР …

3.1.2 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 30 3.2 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн сунгалт 39 4. АШИГЛАЛТЫН ДАРААХ ҮЕ ШАТ 42 4.1 Уурхайн хаалт 42 ДҮГНЭЛТ 45

Get Quote

Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үндсэн чиг үүрэг | Байгаль…

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит

Get Quote

Байгаль орчны асуудлаар баримтлах журам

байгаль орчны цөөн тооны сөрөг нөлөөллийг бууруулах барилгын жижиг ажилд зориулагдсан. Жижиг барилгын ажилтай холбоотой байгаль орчны ажлуудыг гүйцэтгэгч

Get Quote

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд Эрдэнэс Таван Толгой уурхайн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний (2009, 2011 он) тайлан болон БОАЖЯ-

Get Quote

Opendatalab.mn

7490 - Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх /2011.07.26 - 2013.07.26/ : 2: 72100 - Байгаль, нийгэм эдийн засаг, Биологийн олон янз байдлын суурь судалгаа хийх, зөвөлгөө өгөх: : 3

Get Quote

ЗГХФ УУЛ УУРХАЙН БОДЛОГЫН ҮЗЭЛ …

зүйлд "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай" (БОНБҮ) хуулийн дагуу эрүүл мэндэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийхийг шаардсан байдаг. •ОНБҮ …

Get Quote

ОЮУТОЛГОЙ ХХК ИЙН ОЮУ УУРХАЙН ҮНДСЭН …

БАЙГУУЛАМЖУУДЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН Гүйцэтгэгч: И Си Эс Жи ХХК ecsgllc@gmail УТАС70120673

Get Quote

Байгал орчны үнэлгээ

Монгол улсын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 3.1.6."байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тодорхой төслийг хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд учруулж ...

Get Quote

(SEPA EGP)

байгаль орчны үнэлгээ, аудитын хэлтсийн шинжээч нар Мэдээллийн эх сурвалж: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан 2019 онд ажлын 250 хоног • Ажлын 250 хоногт

Get Quote

(SEPA EGP)

байгаль орчны үнэлгээ, аудитын хэлтсийн шинжээч нар Мэдээллийн эх сурвалж: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан …

Get Quote

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

2.2.1. т өсөл хэрэгжүүлэгч нь Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7.3-т заасан баримт бичгээс гадна аж ахуйн нэгж, байгууллагын гэрчилгээ, газар ашиглах, эзэмших, ашигт ...

Get Quote

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Ил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах... 73: 2.7: Далд уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах... 74: 2.8: Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах ...

Get Quote

MN3.01/11 "УРАНЫ ОЛБОРЛОЛТ, …

ажил эхлэхээс өмнө байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон цацрагийн бус эрсдэлийн үнэлгээ хийх шаардлагатай. Эдгээр сэдвийг

Get Quote

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль

2.1.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, энэ хууль, эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль ...

Get Quote

БҮЛЭГ A3: АРГА ЗҮЙ

3.2.1 Оюу Толгой төслийн хүрээнд өмнө нь хийгдсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ) Оюу Толгой төслийн хүрээнд өмнө нь хийгдсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ...

Get Quote